Now that we’ve completed the preliminary works, defined our scope, and made the planning that we probably won’t be able to fully comply with, we can now move on to the final design phase. Finally!

But first, commercials :)

Ladies and gentlemens, are we ready?

We started to design from…

In the previous section, I explained the concept, prototype and approval process. I added link below for who want to read.

If you have noticed, we have not yet fully passed the design step. Preliminary preparation is essential for a proper design process. If you start the project without making…

Son 2 yıldır Adobe XD’den ne bekliyordun diye sorsaydınız tek bir cevabım vardı: Lottie!

Önceleri tasarımlara animasyon eklemek gerçekten bazı zamanlarda bir çile oluyordu. En başta bu animasyonun formatını doğru seçmek gerekiyordu. GIF en bilinen format olsa da dosya boyutları bazı zamanlarda arşa çıkıyordu. APNG çıktığında bir sevinç dalgası yaşadık…

Uzun zamandır bir şeyler yazıp paylaşmasam da ben de ara ara bir şeyler yazıyorum malumunuz. Bunu bir kazanç kapısı ya da kendi reklamımı yapmaktan ziyade “anlatmak istediğim şeyler var bunu da en rahat yazarak anlatabiliyorum” düşüncesiyle oluşturduğum blog ve medium sayfası üzerinden yapıyorum. Bu kadar. Bu yazıyı da bildiğim şeyleri…

In my previous article, I had generally touched on the redesign process of the application and its results. Those who want to read can access that section from the link below.

The biggest problem of the design world is perhaps this; approval of designs. …

Varsayılan kelimesi, “default”tan Türkçeleştirilmiştir. Türkçeleştirilmiş kelimelerden en sevdiğim büyük ihtimalle budur. Bir diğeri de “salt okunur” (read-only). Çoğu terimi Türkçe’ye kazandırırken müthiş işler çıkartılmış.

“Çok oturgaçlı götürgeç” örneğini gösterip hani nerede müthiş iş diyen olacaktır illa ki; ama üzülerek belirteyim ki bu bir şehir efsanesi.

Yeni bölümle karşınızdayım, bu bölümde de yine yanlış bilinen; bir konuyu hedef göstereceğim. Aslında bu konu “Hayır Yanlış Biliyorsun!” serisine uygun mu tam emin değilim; ama bir yerde de seri devam etmeli :)

Önce reklamlar;

Özelleştirme ve kişiselleştirme (Customization & Personalization) birbirlerine karıştırılan bazı zamanlarda da neredeyse moda laf (buzzword)*…

Selçuk Avcı

Senior User Experience Designer at Arçelik selcukavci.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store